Disclaimer

Vereniging NOV biedt dit medium aan als hulpmiddel voor het promoten van de campagne Mensen maken Nederland. Iedereen kan hier gebruik van maken om hiermee een positieve uitlating te geven aan vrijwillige inzet. Vereniging NOV stelt zich niet aansprakelijk voor de output die gegenereerd wordt.